Home
Over GEEN SPEL
Contact
Evaluatie
formulier
Klachten procedure
Algemene voorwaarden
Nieuws
Links
GEEN SPEL is een eenmanszaak, gevestigd omdat No Play niet meer als VOF in stand kon blijven.

GEEN SPEL verzorgt praktijk gerichte opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van het detecteren en interpreteren van schadelijke stoffen met behulp van detectieapparatuur.

Voorbeelden van onze doelgroepen zijn medewerkers van hulpverlenende diensten die in het kader van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) te maken kunnen krijgen met deze stoffen.
Denk hierbij aan brandweer-, politie-, en ambulancepersoneel.

Andere belangrijke doelgroepen zijn de medewerkers van bedrijven die met schadelijke stoffen werken.
Voorbeelden zijn medewerkers (procesoperators) in de (petro)chemische en biofarmaceutische industrie,
binnenvaart, tankterminals en op- en overslagbedrijven.

Bovendien richt GEEN SPEL zich op veiligheidspersoneel dat werkzaam is als brandwacht en/of mangatwacht.

Het werkgebied van GEEN SPEL is voornamelijk Nederland en België, incidenteel het Midden-Oosten.

De aandachtsgebieden in de les-, en leerstof van GEEN SPEL zijn heel divers.
Thema's kunnen onder andere zijn:

radioactieve stoffen en ioniserende straling,
gassen en dampen,
fysische eigenschappen en gedrag van schadelijke stoffen,
blusgassen en blusschuim,
gebruik van chemiekaarten, BIG en andere naslagwerken of informatiebronnen,
besloten ruimten, gierkelders,
explosiegevaar en giftigheid,
het meten van gegaste containers,
gebruik van detectieapparatuur,
het interpreteren van detectieresultaten,
herkennen, erkennen en bewustwording,
opleiding en herhaling van praktisch gasmeten,
meetpractica, etc.


Telefoon: +31 15 78 55 371

KvK nummer: 88393550

btw-id: NL004597061B31
Geen Spel
Charley Tooroplaan 7
2642 CK Pijnacker